Sản phẩm được lấy từ chính công ty sản xuất ống PHỤ KIỆN PPR BÌNH MINH, với chất liệu và vật liệu từ hợp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R80.

Main Menu